Kallelse till Årsmöte

webnyhetlogga

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmöte onsdagen den 10 februari kl. 18.30 i klubbstugan på Fågelmara IP.

Dagordning enligt stadgarna. Dagordningen kommer att anslås vid Klubbstugan, vid Tempo i Fågelmara, Handelsboden i Kristianopel samt på vår hemsida www.kristianopelsgoif.com.

Varmt välkomna!

 

Dagordning

Årsmötet öppnas

1. Fastställande av röstlängd och rösträknare för mötet
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av årsmötets dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 st justeringsmän till protokollet
6. Verksamhetsberättelse för 2015
7. Förvaltningsberättelse för 2015
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2015
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2015
10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och träningsavgifter för 2016
11. Förslag verksamhetsplaner 2016
12. Budgetförslag 2016
13. Val av ordförande för 2016
14. Val av sektionsordföranden för 2016
15. Val av styrelseledamöter 2016-2017
16. Val av suppleanter 2016-2017
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Domaransvarig 2016
19. Val av uttagningsnämnd för vandringspris.
20. Val av ordförande i Valberedning för ett år (Valberedningen består dessutom av en representant från varje sektion)
21. Inkomna motioner
22. Ordet är fritt
23. Årsmötet avslutas.

bagahsintersport huvudcraft huvud 

Please publish modules in offcanvas position.