Inbjudan Årsmöte

660 banner1

Kristianopels GoIF håller årsmöte söndagen den 22 februari kl. 15.00 i klubbstugan på Fågelmara IP. Dagordning enligt stadgarna. Dagordningen kommer att anslås vid Klubbstugan, vid Tempo i Fågelmara samt på vår hemsida www.kristianopelsgoif.com. Välkomna!!Årsmötet öppnas

1. Fastställande av röstlängd och rösträknare för mötet
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av årsmötets dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 st justeringsmän till protokollet
6. Verksamhetsberättelse för 2014
7. Förvaltningsberättelse för 2014
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2014
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2014
10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och träningsavgifter för 2015
11. Förslag verksamhetsplaner 2015
12. Budgetförslag 2015
13. Inkomna motioner
14. Val av ordförande för 2015
15. Val av sektionsordföranden för 2015
16. Val av styrelseledamöter 2015-2016
17. Val av suppleanter 2015-2016
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Domaransvarig 2015
20. Val av uttagningsnämnd för vandringspris.
21. Val av ordförande i Valberedning för ett år (Valberedningen består dessutom av en representant från varje sektion)
22. Inkomna motioner
23. Ordet är fritt
24. Årsmötet avslutas.

bagahsintersport huvudcraft huvud 

Please publish modules in offcanvas position.