Inbjudan till årsmöte

nyhet04

Kristianopels GoIF håller årsmöte söndagen den 9 februari kl. 16.00 i klubbstugan i Fågelmara.

Vi vädjar till dig som medlem att närvara på årsmötet! 

Dagordning enligt stadgarna. Dagordningen kommer att anslås vid Klubbstugan, vid Tempo i Fågelmara, Handelsboden i Kristianopel samt på vår hemsida www.kristianopelsgoif.com.  

Välkomna!

 

Dagordning

Årsmötet öppnas
1. Fastställande av röstlängd och rösträknare för mötet
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av årsmötets dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän till protokollet
6. Verksamhetsberättelse för 2019
7. Förvaltningsberättelse för 2019
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2019
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2019
10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och träningsavgifter för 2020
11. Förslag stadgeändring Antal sektioner i styrelse 2020
12. Förslag verksamhetsplaner 2020
13. Budgetförslag 2020
14. Val av ordförande för 2020
15. Val av sektionsordföranden för 2020
16. Val av styrelseledamöter 2020-2021 
17. Val av suppleanter 2019-2020
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
19. Domaransvarig 2020
20. Val av uttagningsnämnd för vandringspris.
21. Val av ordförande i Valberedning för ett år (Valberedningen består dessutom av en representant från varje sektion)
22. Inkomna motioner
23. Ordet är fritt
24. Årsmötet avslutas.

bagahsintersport huvudcraft huvud 

Please publish modules in offcanvas position.