Inbjudan till årsmöte

nyhet04

Kristianopels GoIF håller årsmöte söndagen den 10 februari kl. 17.00 i klubbstugan i Fågelmara.

Vi vädjar till dig som medlem att närvara på årsmötet! 

Dagordning enligt stadgarna. Dagordningen kommer att anslås vid Klubbstugan, vid Tempo i Fågelmara, Handelsboden i Kristianopel samt på vår hemsida www.kristianopelsgoif.com.  

Välkomna!

 

Dagordning

Årsmötet öppnas
1. Fastställande av röstlängd och rösträknare för mötet
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av årsmötets dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän till protokollet
6. Verksamhetsberättelse för 2018
7. Förvaltningsberättelse för 2018
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2018
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2018
10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och träningsavgifter för 2019
11. Förslag verksamhetsplaner 2019
12. Budgetförslag 2019
13. Val av ordförande för 2019
14. Val av sektionsordföranden för 2019
15. Val av styrelseledamöter 2019-2020
16. Val av suppleanter 2019-2020
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Domaransvarig 2019
19. Val av uttagningsnämnd för vandringspris.
20. Val av ordförande i Valberedning för ett år (Valberedningen består dessutom av en representant från varje sektion)
21. Inkomna motioner
22. Ordet är fritt
23. Årsmötet avslutas.
bagahsintersport huvudcraft huvud 

Please publish modules in offcanvas position.