Kallelse Årsmöte

nyhet06

Kristianopels GoIF håller årsmöte sön 4/3 kl 17.00 på Fågelmara IP.

Alla medlemmar kallas till föreningens årsmöte som äger rum i klubbstugan på Fågelmara IP. Vi bjuder på fika!
Det är viktigt att du som medlem deltar på detta!


Dagordning
 

Årsmötet öppnas
1. Fastställande av röstlängd och rösträknare för mötet
2. Godkännande av årsmötets kallelse
3. Godkännande av årsmötets dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av 2 st justeringsmän till protokollet
6. Verksamhetsberättelse för 2017
7. Förvaltningsberättelse för 2017
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2017
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2017
10. Styrelsens förslag till medlemsavgifter och träningsavgifter för 2018
11. Förslag verksamhetsplaner 2018
12. Budgetförslag 2018
13. Val av ordförande för 2018
14. Val av sektionsordföranden för 2018
15. Val av styrelseledamöter 2018-2019
16. Val av suppleanter 2018-2019
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Domaransvarig 2018
19. Val av uttagningsnämnd för vandringspris.
20. Val av ordförande i Valberedning för ett år (Valberedningen består dessutom av en representant från varje sektion)
21. Inkomna motioner
22. Ordet är fritt
23. Årsmötet avslutas.

bagahsintersport huvudcraft huvud 

Please publish modules in offcanvas position.